Sykkelgården i Bratten aktivitetspark, Bodø

Sykkelgården utgjør et av flere delanlegg i Bratten aktivitetspark, og inngår som én av de i alt fire sykkelgårdene installert rundt om i Nordland fylke. For å bedre sykkelopplæringen, primært blant barn og unge, har trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) i Nordland fylkes tatt initiativ til å bygge fire splitter nye sykkelgårder. De ulike sykkelgårdene er stasjonert i Brønnøysund, Mosjøen, Bodø og Tjeldsund. I sykkelgården har alle og enhver muligheten til å trene på sine grunnleggende tekniske sykkelferdigheter, så vel som ferdigheter i trafikken.

Praktisk informasjon om tilbudet

Om ettermiddagene og i helgedagene kan sykkelgården benyttes fritt av absolutt alle, både store og små, erfarne som nybegynnere. Ved besøk på eget initiativ må du selv stille med sykkel og øvrig utstyr, men Bratten aktivitetspark tilbyr derimot gratis utlån av sykler til besøkende skoleklasser. Bruk av sykkelgården er helt gratis for både enkeltpersoner og skoler, og tilbys samtlige grunnskoler i Nordland fylke som en viktig del av sykkel- og trafikkopplæring. Ved ønske og behov kan skolene rundt om booke sykkelgården på dagtid og ellers i ukedagene.

Trafikksikkerhetsarbeid rettet mot barn og unge

Bratten aktivitetspark har en sentral rolle i trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot barn og ungdom, primært i Bodø Kommune, men også innad i regionen og Nordland fylke. Sykkelgården utgjør en viktig brikke i dette arbeidet sammen med særlig «Mind-senteret», et annet delanlegg i aktivitetsparken. En sentral tanke i arbeidet er at trafikksikkerhet skal ha mennesket i sentrum. Sykkelgården på sin side bidrar til variert sykkelopplæring med fokus på sikkerhet, trafikkvett, medmenneskelige relasjoner, teknisk og trafikal forståelse, det hele gjennom fysisk aktivitet og utfordringer på sykkel.

Gode råd til bruk av sykkelgården

Sykling er miljøvennlig, morsomt, effektivt, og utfordrende for både store og små. Dessuten utgjør sykkelen et sunt og kjapt transportmiddel, som i likhet med bil krever full oppmerksomhet og ansvar for egen ferdsel. Som syklist generelt og i sykkelgården er det viktig å vite at du er definert som «kjørende»,, hvilket betyr at du skal følge skilter, holde fartsgrensen, og ikke minst være varsom overfor fotgjengere og andre trafikanter. Andre gode råd er å beskytte hodet med hjelm, være klok og bevisst når du ferdes, og ta hensyn til sikkerhet.

De åtte sykkelvettreglene

Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening og Sykkelby, et faglig nettverk for alle som arbeider med sykkel, har utformet et sett på åtte sykkelvettregler verdt å følge i trafikken som syklist. Sykkelvettreglene tar hensyn til deg som syklist, så vel som alle medtrafikanter og fotgjengere. Første «regel» poengterer å være synlig i trafikken. Ellers sier sykkelvettreglene at du skal gi tydelige tegn, se andre trafikanter i øynene, og lytte til trafikken. Du skal vente på grønt, gi fotgjengerne førsterett på fortauet, bruke lys i mørket og sist, men ikke minst bruke hjelm.

Gode grunner for å sykle

Det er mange gode grunner til å ta sykkelen fatt, og sykkelgården i Bratten aktivitetspark er en arena der du kan lære, utforske og mestre på to hjul. For det første er sykling mer energisparende enn noen annen transportform, og dermed også lønnsomt for miljøet og samfunnet. Det å sykle og være i bevegelse kan generere god helse, og det er helt klart økonomisk. Sykkelen er praktisk og lett tilgjengelig, og den gir deg kule og morsomme opplevelser. Ta fram sykkelen og benytt deg av sykkelgården i Bratten aktivitetspark!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *