Bratten aktivitetspark

Bratten aktivitetspark i Bodø består av en rekke aktivitetsanlegg og tilbud. Parken har åpent 24 timer i døgnet og har som formål å tilrettelegge for aktivitet for alle. Her er det flere muligheter for læring, både gjennom tradisjonelle skolefag og læring med noe mer utradisjonelle verktøy. De har også tilrettelagte tilbud for barn og ungdom som har behov for dette. Mind-senteret i Bratten aktivitetspark har en sentral rolle i arbeidet for trafikksikkerhet rettet mot barn og unge i regionen rundt Bodø.

Mind-sentret

Mind-senteret i Bratten aktivitetspark ble åpnet i 2013. Ordet Mind er engelsk og betyr «vett», «tanker» eller «sinn». På Mind-senteret i Bodø jobber de med trafikksikkerhet og har mye fokus på å bevisstgjøre unge trafikanter. De henvender seg særlig til ungdom på videregående skole fordi denne gruppen har en høy ulykkesrisiko. Mind-senteret jobber kontinuerlig med trafikksikkerheten i regionen sin og i hele nasjonen. De ønsker å være et nasjonalt kompetansesenter for trafikksikkerhet rettet mot ungdom. Og målet er den politisk vedtatte «nullvisjonen» – Ingen drepte i trafikken.

Videregående skolen

De jobber altså primært for å bevisstgjøre ungdom i forhold til trafikksikkerhet. Hovedmålgruppen deres er elevene i den videregående skolen. De ønsker gjennom bevisstgjøring å endre både adferd og holdninger i trafikken blant de unge. De jobber på flere måter, men en av mulighetene er for elevene å komme å besøke Mind-senteret. Her kan de både lære og erfare mange viktig ting slik at de kan ta bedre beslutninger når de er ute i trafikken og dermed bli mindre utsatt for ulykker.

Hva skjer på Mind-senteret?

Deres visjon er «trafikksikkerhet skal ha mennesket i sentrum — hele tiden», og de ønsker å utvikle seg i takt med endringer i samfunnet. På en skoletur til Mind-senteret kan dere oppleve og lære ulike ting. Dere vil bli møtt av noen de ansatte som er klar til å lose dere gjennom dagen. De tilbyr flere aktiviteter for å bevisstgjøre dere rundt konsekvensene av valg som gjøres i trafikken. De tilbyr også førstehjelpskurs i forskjellige former blant annet livreddende førstehjelp og skadebehandling.

Aktiviteter på Mind-senteret

Blant annet vil dere få prøve en hinderløype med alkoholbriller som gir 0,8 i visuell promille. Da får du oppleve hvor mye alkohol og rusmidler hemmer sansene og motorikken. Du kan også prøve en multitasking-oppgave som vil bevisstgjøre deg på hvor viktig det det å ha riktig fokus når du kjører bil. Når fokuset flytter seg fra veien og til mobilen så er det svært lite som skal til før det går galt og bilen havner i grøften eller i feil kjørefelt.

Mind-senteret trinn 2.

Med trinn 2 av Mind-senteret søker vi å videreføre og forsterke det som allerede skjer i senteret i dag. De ønsker å samarbeide med både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og ikke minst forskningsinstitusjoner. De ønsker å ta i bruk helt ny teknologi innen læring for å få fram budskapet på en måte som når fram og engasjerer. Budsjettet for Mind 2 er på over 40 millioner kroner som skal finansieres av både Samferdselsdepartementet, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i tillegg til Gjensidigestiftelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *