Bratten aktivitetspark – fysisk aktivitet tilrettelagt for alle og enhver

Bratten aktivitetspark, som et «crossover-anlegg» bestående av flere delanlegg, kan tilby ulike former for aktiv læring innen diverse fagfelt. Blant annet disponerer anlegget utendørs klatrevegger, frisbeegolfbane, gapahuker, RC-bilbane, sykkelgård og turstier, som du kan benytte deg av på egenhånd eller i grupper under oppsyn. Hensikten med aktivitetsparken er å stimulere til både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet, og dermed læring. Dessuten er Bratten aktivitetspark en virksomhet med et klart formål om å gi muligheter til aktivitet for alle og enhver, i ordnede så vel som frie former.

Egenorganisert aktivitet

Først og fremst tilbyr Bratten Aktivitetspark et fantastisk anlegg der du selv kan utforske, lære og mestre på en kreativ og aktiv måte. Anlegget inneholder en RC-bilbane, gapahuker og en park bestående av stier, gangveier med belysning, benker, bord, beplantning og aktivitets-installasjoner, tilrettelagt og tilgjengelig for alle til enhver tid. Ellers har aktivitetsparken en flott sykkelgård som kan brukes fritt av alle på ettermiddagene og i helger. Ved ønske kan du også leie en grillhytte utstyrt med bord og benker, strøm og ildplass.

Organisert fysisk aktivitet

Dersom du ønsker å være i fysisk aktivitet, men med tydelig styring og i fellesskap med andre, kan du benytte deg av aktivitetsparkens organiserte aktiviteter. Bratten aktivitetspark har blant annet et helt gratis fritidstilbud for alle barn i aldersrommet 10-13 år, hver eneste tirsdag og torsdag, som går under navnet «Åpen møteplass». Ellers kan barn og unge i alle aldre benytte seg av «MIND-senteret» for diverse aktiviteter særlig tilknyttet trafikksikkerhet. Skoler og barnehager kan leie sykkelgården, grillhytta og andre delanlegg, og selv organisere fysisk aktivitet.

Organisert undervisning, kurs og kulturbygning

Bratten aktivitetspark organiserer dessuten førstehjelpskurs gjennom «MIND-senteret», og annen undervisning særlig om emner innen trafikksikkerhet. I tillegg til dette har aktivitetsparken en permanent utescene og et profesjonelt lydstudio, ved navn «Scene Bratten». Her kan du utfolde deg musikalsk, rytmisk og kulturelt, på egenhånd eller med hjelp fra ansatte ved anlegget. Skoler og oppvekstinstitusjoner kan få opplæring og tilrettelagt undervisning innen audio- og medieproduksjon om ønskelig. Bodø Ungdomsråd holder også til i Bratten aktivitetspark, hvilket gir enkelte muligheten til være med i organisert politisk arbeid.

Tilbud om tilrettelagt undervisning

Ved behov tilbyr Bratten aktivitetspark tilrettelagt undervisning for elever fra både grunnskole og videregående skole. Aktivitetsparken har et ukentlig læringstilbud som omfatter en rekke ulike aktiviteter, hvorav samtlige stemmer overens med hver enkelt elevs opplæringsplan. Målet med undervisningen er å oppfylle hver enkeltes individuelle behov med hensyn til deres forutsetninger. Tilbudet gjør så elever kan lære gjennom fysisk aktivitet og moro, samtidig som opplæringsplanens mål oppnås. Aktivitetene elevene får ta del i er blant annet RC-bil, snekring, matlaging, ATV-kjøring, frisbeegolf, fisking og aking.

Positivt bidrag til lokalsamfunnet i Bodø og omegn

Aktivitetsparken gir alle muligheten til å være i fysisk aktivitet og lære, uansett kjønn, livsfase, etnisk bakgrunn, kompetanse og profesjon. Hovedmålgruppen er riktignok barn og unge, men deres store utearealer og robuste anlegg gir alle og enhver muligheten til å selv holde seg i fysisk aktivitet. Gratis busstransport for kommunale barnehager og skoler, samt for deltakende ungdom, gjør dessuten aktivitetsparken svært tilgjengelig. Bratten bidrar uten tvil positivt til lokalsamfunnet i Bodø og omegn, og er en forbilledlig instans når det kommer til å generere aktiv, sunn og fornuftig læring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *